Therapeutische Elastische Kousen

Therapeutische Elastische Kousen worden vergoed door uw zorgverzekeraar, vanuit de basis verzekering. De regels is bij de meeste 2 paar/stuks per 12 maanden en een dag.

Mary Springer kan met de meeste zorgverzekeraars de aanvraag voor vergoeding en financiële afwikkeling rechtstreeks regelen.

Hiervoor heeft u een recept of machtigingsaanvraag van de behandelend arts nodig waarop een duidelijke medische indicatie staat vermeld. Mary Springer biedt de gebruiker vanwege de contracten met alle zorgverzekeraars continuïteit bij een eventuele verandering van zorgverzekeraar.

Ook de aanvraag van steve en /of handy legg kunnen wij voor u verzorgen.

Mamma Care

De prothesen en deelprothesen worden vergoed vanuit de basis verzekering. Dit houdt voor u als verzekerde in dat wij wanneer de declaratie hebben ingediend u een rekening van uw eigen risico deel kan ontvangen. De vergoeding kan wel per verzekering verschillend zijn, wel is gelijk gebleven dat u per 24 maanden in aanmerking kan komen voor een nieuwe prothese. Voor de vergoeding van een  zwemprothese kunt u de polis voorwaarden nalezen.

Voor al uw vragen hierover staan wij u graag te woord.

Compressie hulpmiddelen

Klittenband systemen

De klittenband compressie systemen zullen eerst aangevraagd moeten worden bij uw zorgverzekering om voor vergoeding in aanmerking te komen.  Indien uw zorgverzekering akkoord geeft, worden de kosten gedeclareerd en gaan ten laste van uw eigen risico, als u door uw eigen risico heen bent, merkt u er weinig van. Bent u nog niet door uw eigen risico (€ 385,00) heen, dan krijgt u een afrekening van uw zorgverzekeraar.  Wij beschikken over contracten met alle zorgverzekeraars.

Lymfe pads

Lymfe pads zijn hulpmiddelen die ingezet worden op plaatsen waar nog veel oedeem aanwezig is. 

Drukbroeken

Drukbroeken worden veelal ingezet bij dames met lipoedeem